Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler bv

> Home

> Vaklokaal

> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • Gymleraren.nl
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • vaklokaal

        • Albert Sickler bv

        • overige linkswww.lichamelijkeopvoeding.nl


Let op: nieuw e-mail-adres: albert.sickler@tiscali.nl


Waarom?
Deze site is gericht op docenten en leerlingen. Het gaat daarbij in het bijzonder om het vak Lichamelijke Opvoeding. Er is een gedeelte ingericht om informatie te geven over de verschillende boeken die Albert Sickler bv uitgeeft. Voor een gedeelte gaat het om typische leerlingenboeken, maar er zijn ook boeken die op de docent gericht zijn.


Albert Sickler bv is al jaren actief op het gebied van het uitgaven van boeken voor het onderwijs. We startten destijds met de serie "Conditieleer", een serie waarvan er al bijna 30.000 (!) exemplaren bij leerlingen terecht zijn gekomen.


Daarnaast waren wij de eersten die een boek uitbrachten voor het officiŽle eindexamen HAVO en VWO (LO II). En tot nu toe is dit nog steeds het enige boek dat alle verplichte theoretische onderwerpen van het examen bespreekt. Het boek is mede een succes geworden dankzij de geweldige samenwerking met de sectie LO van het Jan Tinberbergen College. In de nieuwste editie van dit boek is ook een volledige scheiding gemaakt tussen wat voor het HAVO noodzakelijk is, en dat wat voor VWO is bestemd.

We moeten hier ook het boek voor het VMBO noemen, dat onder redactie van Hans Staps tot stand is gekomen.
Een geweldig boek dat nieuwe impulsen voor het onderwijs biedt!


Voor de docent
terug naar begin
De site is in eerste instantie voor de docent opgezet. Daarbij steunen we op de gedachte dat Internet niet meer uit onze maatschappij is weg te denken. Internet biedt een uitstekende mogelijkheid om meer te vertellen over de verschillende boeken van ons fonds. Maar het gaat natuurlijk ook om de ondersteuning. Zo bieden we op deze site de volledige docentenhandleiding voor Conditieleer I aan. Dat biedt de docent de mogelijkheid om allerlei lesvormen te bestuderen. We zullen ook met een discussieplatform gaan werken om onderlinge discussies mogelijk te maken over onderwerpen die lichamelijke opvoeding raken.

Maar ook voor de leerling
terug naar begin
Maar we richten ons niet alleen op de docent. Ook voor de leerling is er genoeg te vinden. De leerling vindt hier bijvoorbeeld informatie over sportoriŽntatie. Daarnaast zijn er links naar sites die interessant kunnen zijn voor een scriptie. De leerling kiest dan voor Site.
terug naar begin


Albert Sickler bv


voor de leerling

de standaard!

voor de docentboekenAlbert Sickler bv

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.