Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.Docent

Ondersteuning via Internet


Algemene links
SportoriŽntatie
Voorbeeldlessen zoals les 3 van Conditieleer 1

De docent
Als je net met je opleiding start, is het beroep "docent lichamelijke opevoeding" nog een doel op zich. Maar dan komt het moment .... dan is de opleiding afgerond en je moet daadwerkelijk leerlingen helpen "liefde voor het vak bij te brengen". In deze bekende spreuk schuilt veel wijsheid. Lichamelijke opvoeding is absoluut een uitzonderlijk vak met uitzonderlijke uitdagingen!

We willen de leerlingen met allerlei bewegingsvormen laten kennismaken. We willen ze het besef bijbrengen hoe bewegen samenhangt met gezondheid. We willen ze laten kennismaken met allerlei sporten. We willen ook tonen dat het vak in een breder perspectief geplaatst kan worden. Dat sport een belangrijke rol speelt in onze maatschappij. En dat er opleidingen zijn waarbij allerlei zaken rond lichamelijke opvoeding een belangrijke rol spelen. En dus ook, dat er beroepen zijn waarbij lichamelijke opleiding een belangrijke rol speelt.


Zo veel verschillende invalshoeken
terug naar begin
Er zijn inderdaad veel invalshoeken. Vernieuwing op het gebied van eindtermen, vernieuwing met betrekking tot didactische methoden. Sporten en leren over sporten... het hoort er allemaal bij. Tegen deze achtergrond willen we informatie geven.
Dat doen we o.a. door:

  • complete lesvormen; te geven (zie o.a. Conditieleer 1)
  • door specifieke internetadressen aan te bieden;
  • een discussieplpatform aan te bieden;
  • algemene informatie te geven.


Docent lichamelijke opvoeding
een beroep dat vaak rust uitstraalt
maar waar veel inspanning voor nodig is....

terug naar begin

Albert Sickler bv

sportoriŽntatie

leerlingen
tot bewegen aanzetten

maar ook...
het geven van leiding

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.