Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.Conditieleer 2

Auteurs: K. Boon, R. Pecht, G. Rijper, W. Stegeman


Waarde van de reeks
Inhoud
Toepassingen

Het tweede deel van de serie
Conditieleer 2 is min of meer het logische vervolg op deel 1. We merken daar wel bij op dat er ook veel scholen zijn die alleen deel 1 gebruiken. In deel 2 gaat het in feite om de kern van conditieleer. Leerlingen gaan dieper in op de vraag wat nu wel conditie is en tevens hoe ze kunnen bepalen hoe het met hun conditie staat. Daarna kunnen ze overgaan op een trainingsschema om hun conditie eventueel te verbeteren.

Meer in detail
De leerlingen wordt dus allereerst kennis en ervaring bijgebracht om een indruk van hun conditie te krijgen. Allereerst wordt naar lengte en gewicht gekeken en vervolgens gaat het om het uithoudingsvermogen. In Conditieleer 2 wordt ook aandacht besteed aan kracht, lenigheid en snelheid. Deze laatste factoren worden vooral behandeld in relatie tot een sport of een bewegingsactiviteit waar de leerling zich op zou kunnen toeleggen (sportoriŽntatie).
In de laatste lessen gaat het om het verbeteren van de conditie (een eerste kennismaking, de elementaire begrippen rond training en een zeer eenvoudig trainingsprogramma). Het trainingsprogramma kan naar eigen inzicht worden aangepast.
Ook in dit boek zijn intermezzo's opgenomen. De intermezzo's hebben betrekking op:

 • ergonomie en
 • lopen


Waarde van de reeks
terug naar begin

Lichamelijke opvoeding is een boeiend vak met allerlei invalshoeken. Natuurlijk gaat het om het leren van allerlei bewegingsvormen, natuurlijk gaat het om sportoriŽntatie... Maar het gaat ook om een gezondheidsbesef waar meer over te vertellen valt. De reeks conditieleer brengt met name dat besef bij! Het is een boeiende kennismaking die het vak een extra dimensie geeft.

Een belangrijk deel van de reeks heeft betrekking op vragen als "Hoe voel je je?", "Hoe staat het met je conditie?" en "Wat kun je eventueel doen om je conditie te verbeteren?".

De vraag hoe het gesteld is met de conditie brengt met zich mee dat leerlingen naast kennis ook over een zekere praktische vaardigheid moeten beschikken. Die vaardigheid is gericht op het zelf kunnen inschatten hoe het met je conditie gesteld is. Conditie wordt vervolgens gekoppeld aan sportoriŽntatie en het opstellen van een eenvoudig trainingsprogramma.
Inhoud
terug naar begin
Het boek bestaat uit 8 lessen en 2 intermezzo's. Het boek is met veel foto's en tekeningen geÔllustreerd.

Inhoudsopgave

 • Les 1: Conditieleer... hoe sta je er eigenlijk voor?
  Met onderwerpen als: testen, wat is altijd van belang, verschillen tussen personen onderling en verschillen die bij ťťn persoon kunnen optreden.
 • Les 2: Over energiesystemen en verschillende sporten
  Met onderwerpen als: verschillende energiesystemen, welke systemen worden bij welke sporten gebruikt?
 • Intermezzo: Ergonomie
 • Les 3: Testen van het uithoudingsvermogen
  Onder andere; Cooper- en shuttle-run-test.
 • Les 4: Testen van kracht, lenigheid, snelheid en coŲrdinatie en nog meer over sport
  Onderwerpen: kracht, explosieve kracht, krachtuithoudingsvermogen, lenigheid, snelheid, coŲrdinatie, relatie van deze factoren met verschillende sporten.
 • Les 5: Grote opdracht
  Hierbij moet een aantal grootheden i.v.m. de conditie worden gemeten. Op grond van de resultaten moet de leerling conclusies kunnen trekken.
 • Les 6: Training: basisbegrippen
  Opzet van een trainingsprogramma, duurtraining en intervaltraining (als begrippen), enkele trainingsbegrippen, waarom helpt training?
 • Intermezzo: Lopen en wat daarmee samenhangt. Meer over lopen (kleren, loopschoenen, loopschema's, enz.)
 • Les 7: Drie trainingsschema's
  In dit gedeelte worden 3 trainingscshema's behandeld. Het gaat om bijzonder eenvoudige schema's die ook goed te begrijpen zijn en niet overkomen als een "kookrecept"
 • Les 8: Hoe ga je verder?
  Meer over sportoriŽntatie, aanpassen van een trainingsschema voor persoonlijk gebruik.


  Grote opdracht
  Leerlingen zijn bezig met de 10 x 5 meter-loop. Dit is een van de onderdelen van de "grote opdracht" van les 5. Nu is het de bedoeling dat ze aan de hand van verschillende onderdelen hun conditie in kaart brengen.


Toepassingen
terug naar begin
De reeks is uitstekend toepasbaar bij
 • De eerste jaren vervolgonderwijs na het basisonderwijs
  Ieder lesje wordt met een aantal vragen afgesloten die de leerlingen thuis kunnen maken. Het boek vormt een uitstekende voorbereiding voor Bewegen, gezondheid en samenleving. Via dit boek kunnen leerlingen zich beter oriŽnteren over het eventueel opnemen van LO als examenvak!
 • Sportverenigingen die dieper op het begrip conditie willen ingaan
Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar. Hierin zijn volledige lessen met oefeningen uitgewerkt.


terug naar begin


Albert Sickler bv

over conditie...

de achtergrond van bepaalde oefeningen

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.