Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.All round zelfverdedigingsspelen
voor het voortgezet onderwijs

Auteur: Cees Slaats


Waarom op school?
Inhoud
Mogelijkheden om het programma te brengen

Waar gaat het om?
Het in dit boek uitgewerkte all round zelfverdedigingsprogramma helpt docenten die geen keuze willen maken tussen stoeispelen of trefspelen. Deze docenten kunnen de leerlingen nu een programma aanbieden waarin de meeste facetten van verschillende vechtsporten voorkomen.
De bekende auteur Cees Slaats geeft de docent een unieke rol. De docent stelt zich namelijk niet op als diegene die weet hoe het moet. Nee in dit programma is de docent de tutor die bereid is met de leerlingen mee te denken en kritisch te kijken naar door hen zelf gevonden oplossingen!

U zult merken hoe motiverend die lessen zijn.

Bovendien, veel van de hier behandelde vormen kunnen zonder problemen coŽducatief beoefend worden. Het is natuurlijk heel waardevol als jongens en meisjes samen stoei- en terfspelspelen beleven.
Voor de leerlingen is er een speciaal werkschrift uitgebracht.Waarom op school?
terug naar begin
Dit programma biedt veel mogelijkheden. Het gaat bij deze zelfverdedigingsspelen niet in de eerste plaats om het verkijgen van een goede techniek. De doelstellingen hebben meer te maken met respectvol met de ander om te kunnen gaan. De leerlingen wordt voorgehouden, dat iedere vorm van zelfverdediging ooit eens door een of meer mensen is bedacht en dat het dus heel goed mogelijk is om eigen vormen te bedenken. Het programma biedt ook uitstekende mogelijkheden om meer inzicht in bepaalde bewegingsvormen te krijgen.
Ook het zelfstandig bezig zijn met coachen, scheidsrechter zijn en organiseren, kunnen prima met dit programma worden gerealiseerd. Dit laatste is in het programma lichamelijke opvoeding een belangrijk gegeven!
Inhoud
terug naar begin
Het boek is uit 9 delen opgebouwd. De verschillende vormen worden aan de hand van foto's geÔllustreerd.

 • Inleiding
  Waarom op school? Hoe kan het programma worden gebruikt? Schema en globale lijnen.
 • I Doelstellingen
  Hoe ga je met elkaar om? Wat is zelfverdedigingsvaardigheid?
 • II Basisvaardigheden
  Onder andere: omgangsvormen, groeten, aanvals- en verdedigingsprincipes, basis zelfverdedigingshouding, rotshouding, buikademhaling, explosieve actie, overwinnen van de rots, waterhouding, luchthouding, ontspannen, combinaties, krachten uitlokken en gebruiken.
 • III Alternatieve trefspelen
  Onder andere: veiligheid, algemene werkwijze.
 • IV Staande stoeispelen
  Met het slangetje, het losrukken, tillen.
 • V Grondstoeien
  Onder andere: afspraken, iemand onder controle houden, houdgreep, bevrijdingen, grondstoeiwedstrijd, volledige stoeiwedstrijd.
 • VI Het all round zelfverdigingseindspel
 • VII Trefspelen met materialen
  Buisjes, gevecht met stokken, de aanval nader bekeken.
 • VIII Valtechniek
  Met: waarom apart, de term, een meer directe methode, soorten valtechniek, controle houden, gebruik van matten, opbouw, de val achterover zonder doorrollen, de val achterover met doorrollen, de zijwaartse val zonder en met doorrollen, de voorwaartse val
 • IX Evaluatie


Mogelijkheden om het programma te brengen
terug naar begin
Er zijn verschillende mogelijkheden om het programma te brengen.
 • A. Men kan het totale in programma in ca. 15 lessen uitvoeren.
 • B. Als A maar nu wordt uitgebreid op die items teruggekomen die de leerlingen erg aanspreken.
 • C. Tijdens het volgen van het programma gaat men meteen dieper en uitgebreider in op interessante onderwerpen.
 • D. De leerlingen verwerven zich de basisprincipes en gaan daarna uitgebreid door met bijvoorbeeld stoeispelen. En als dat is afgerond gaan ze verder - uitgaande van de bekende basisprincipes - met tefrspelen bijvoorbeeld boksen.
 • E. In het geval dat men in de basisvorming reeds stoeispelen of een van de trefspelen heeft gedaan, kan men er in principe voor kiezen verder te gaan met de vier vorige mogelijkheden. Komt men nu zaken tegen die al bekend zijn, dan kan men er nu veel dieper op ingaan.

terug naar begin


Albert Sickler bv

allerlei omgangsvormen

stoeispelen...

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.