Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.Lichamelijke Opvoeding VMBO

de ideale start voor het VMBO onder redactie van Hans Staps.

Bestel direct een kennismakingsexemplaar
plus
de unieke docentenhandleiding!De brede inzetbaarheid van dit werkboek
Verschillende kerndoelen van het VMBO hebben bij de uitwerking van dit boek een belangrijke rol gespeeld. Wie het fraai geÔllustreerde boek in vogelvlucht doorneemt, zal al snel ervaren dat sportoriŽntatie de rode draad is (kerndoel bij het gedeelte "leervaardigheden").
Maar er zijn meer kerndoelen die een belangrijke rol spelen, zoals:

  • de eigen mogelijkheden en interesses verwoorden op het terrein van sport en bewegen, kerndoel bij:
  • oriŽntatie op leren en werken. Dit gedeelte volgt op een uitdagende les waarin de leerlingen zelf varianten bij een spel (basketbal) mogen bedenken;
  • leren reflecteren op het leer- en werkproces (kerndoel bij basisvaardigheden).


Indeling boek
Tussendoortjes
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er 2 "tussendoortjes" (intermezzo's) zijn opgenomen. Het staat de docent vrij om deze al of niet te behandelen.De "VMBO-klapper" van het Jan Tinbergen College
Er bestaat een volledig uitgewerkt plan voor het VMBO. We hebben het dan over de zogenaamde "VMBO-klapper van het Jan Tinbergen College" (Marjolein den Arend, Geert van Beek, Pascalle van Benthem, Fons Pieper, Hans Staps).

Grote delen zijn geschikt voor zelfstudie
Bij de uitwerking van het materiaal ziet u aan het einde van ieder hoofdstuk een zogenaamd voortgangscontrolepunt staan. Dat punt tekent de docent af en daardoor kan men bijhouden hoever de leerling is. Dat is belangrijk indien bepaalde gedeelten door de leerling zelfstandig moeten worden doorgewerkt (=zelfstudie). Natuurlijk zijn er ook onderdelen die klassikaal gedaan moeten worden. Dat geldt met name voor die gedeelten waar men in groepsverband aan het werk gaat, of waar een deskundige begeleiding onontbeerlijk is. Zo is er o.a. een zeer uitdagende les waarin de leerlingen zelf varianten bij een spel (basketbal) mogen bedenken!

terug naar begin

Over doelen gesproken
Een belangrijk doel in dit leerlingenboek vormt sportoriŽntatie.

Internet vormt een belangrijk gegeven
Conform de nieuwe eisen m.b.t. het onderwijs in het algemeen, is meer ruimte voor Internet ingeruimd. Niet om met Internet kennis te maken, maar wel om Internet te gebruiken als grote encyclopedie, bijvoorbeeld om meer informatie over verschillende sporten te verzamelen.

Taal en aantrekkelijkheid van de uitgave
De taal is met opzet zeer eenvoudig gehouden. Bijzinnen zijn zoveel mogelijk vermeden en het gebruik van moeilijke woorden is uiteraard taboe. We hebben de ervaring dat leerlingen moeilijk zelf kunnen formuleren. Daar is tevens rekening mee gehouden bij het formuleren van opdrachten waar de leerlingen hun mening over een bepaald onderwerp moeten geven. Vaak is de vorm van een invuloefening gekozen.

Er is met opzet een groter lettertype gebruikt om daarmee de leesbaarheid te vergroten. Door veel illustraties op te nemen wordt het effect van "lappen tekst" voorkomen. Veel leerlingen vinden het nu eenmaal plezierig om te werken met materiaal dat kennelijk weinig tekst bevat. We menen dat de totale opzet in ieder geval geleid heeft tot een aantrekkelijk leerlingenboek.

terug naar begin

Docentenhandleiding
Er is in ieder geval een bijzondere docentenhandleiding voor dit leerlingenboek beschikbaar en wel in de vorm van een CD-ROM. Per les worden suggesties gegeven voor bepaalde werkvormen. In de docentenhandleiding treft men ook de uitwerking van de opgaven aan. Bepaalde gedeelten worden aan de hand van videofragmenten geÔllustreerd. Video is nu eenmaal een schitterend medium als het gaat om het vak lichamelijke opvoeding. Bovendien biedt deze CD-ROM een Word-document van het leerlingenschrift. Dat kunt u printen en kopiŽren. Een werkelijk nieuwe benadering voor een docentenhandleiding! Daarnaast refereren we hier natuurlijk weer aan de bekende klapper van het Jan Tinbergen College. We kennen geen docentenhandleiding die zo gedetailleerd is uitgevoerd. Maar - zoals we in het begin al stelden - we realiseren ons dat scholen ook met eigen invullingen voor het VMBO, eventueel als variantie op de door ons aangereikte thema's willen komen.

terug naar beginInhoud
terug naar begin

Overige
Het boek staat onder eindredactie van Hans Staps.
Er is een redactieraad bestaande uit: Fons Pieper alsmede Marjolein den Arend, Geert van Beek, Pascalle van Benthem.

Daarnaast zijn er 2 adviseurs: Kasper Boon en Rinus Pecht.

Zowel leerlingenboek als docentenhandleiding verschijnen binnenkort. U kunt nu al bestellen!


Voor de docent
terug naar begin


Albert Sickler bv

WORKSHOP!!!

een multimediale docenten handleiding!met keuze uit video


sportoriŽntatieAlbert Sickler bv

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.