Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.Over deze site

Extra ondersteuning
Extra ondersteuning
Een nieuwe site... en we staan nog maar pas aan het begin. Misschien staat u te kijken van het feit dat de naam www.lichamelijkeopvoeding.nl nog vrij was. Enig speurwerk leerde ons dat alle namen van schoolvakken al als domeinnaam waren vastgelegd, maar voor de naam " lichamelijke opvoeding" gold dat niet. Misschien typeert dit het vakgebied in zekere zin. Lichamelijke opvoeding is altijd een bijzonder vak geweest. Alleen het feit al, dat het zo laat erkenning kreeg als examenvak, typeert het vak.
Maar goed ... een nieuwe site en veel ontwikkelingen zullen nog volgen. We mikken erop om met deze site algemene ondersteuning te geven, voor zowel de docent als de leerling. Bij de docent gaat het vooral om voorlichting over boeken en lesmethoden. Bij de leerling gaat het bijvoorbeeld om sportoriŽntatie. We willen in de nabije toekomst zien in hoeverre we met deze site nog meer ondersteuning kunnen geven aan het vak lichamelijke opvoeding.
Graag commentaar
We vinden het ook plezierig als u commentaar en ideeŽn wilt leveren. We zijn met name geÔnteresseerd in lesmethoden waarbij internet als ondersteunend medium gebruikt kan worden. Om u alvast te prikkelen een idee...
Hoe goed zou het niet zijn als bepaalde bewegingsvormen op video zijn vastgelegd en direct via internet bekeken kunnen worden? Video is natuurlijk schitterend als extra ondersteuning bij het vak lichamelijke opvoeding.
Misschien is de uitwerking van zo'n idee nu nog een brug te ver, maar de ontwikkelingen gaan snel!


terug naar begin


Albert Sickler bv


Albert Sickler bv

een sportieve uitdaging

interessante informatie

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.