Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.Meer over ons

Vernieuwen van het onderwijs


Verschil met biologie
Wat willen we?Hoe zijn we begonnen?
De eerste boeken van Albert Sickler werden onder de naam Nikko Toshogu Press uitgegeven. Albert Sickler heeft alle uitgaven op het gebied van lichamelijke opvoeding van deze firma overgenomen en daarmee ligt de startperiode definitief achter ons.

Wat waren en zijn onze doelstellingen?
De eerste reeks boeken was de reeks Conditieleer. In al onze communicatie hebben we steeds te verstaan gegeven dat die reeks was opgezet om het vak een meerwaarde te geven, en om het vak daar waar mogelijk te vernieuwen. Het uitbrengen van die reeks was een groot risico, maar de resultaten waren domweg geweldig! We zijn er van overtuigd dat de reeks Conditieleer (voor het eerst een reeks "volwassen"leerlingenboeken, zonder spondering) mede heeft bijgedragen aan discussies over nieuwe mogelijkheden.
En we kijken met voldoening terug naar de dag dat lichamelijke opvoeding nu ook een eindexamenvak is. En we zijn er trots op dat we met een eerste examenboek kwamen waarin alle onderwerpen die de overheid voor het theoretisch gedeelte had aangewezen, ook werden afgedekt. We hebben het natuurlijk over Bewegen, gezondheid en samenleving.
Lichamelijke opvoeding is het vak waarbij er voortdurend van een soort spagaat sprake is. Enerzijds willen we de jeugd lichamelijke activiteit aanbieden en zicht geven op verschillende mogelijkheden om lichamelijk actief te zijn. Maar daarnaast is er een deel waarbij het gaat om het verkrijgen van meer inzicht. Inzicht in het belang van een goede gezondheid. Inzicht in het belang van sport als maatschappelijk gegeven.


Het verschil tussen biologie en lichamelijke opvoeding
terug naar begin
Biologie is het vak dat gaat over "alles wat leeft en bloeit". Een groot gedeelte van biologie gaat over de mens. Over zijn lichaam en over zijn gedrag. Daarmee vormt biologie in zekere zin het eerste duidelijke raakvlak met lichamelijke opvoeding.
Toch is er een duidelijk onderscheid. Daar waar het in biologie over "de mens" gaat, of over "het lichaam", gaat het bij lichamelijke opvoeding altijd om "jouw lichaam". Veel studies hebben te maken met onze gezondheid, denk als voor hand liggende studie maar eens aan gezondheidskunde.
Met het plaatsen van het vak als keuzemogelijkheid voor het eindexamen, zou het ook een betere plaats moeten verwerven bij het noodzakelijk opnemen voor eventuele vervolgstudies.

Wat willen we?
terug naar begin
Met deze site willen we een volgende vernieuwingsslag introduceren. We denken dat internet een belangrijk gegeven is om het onderwijsproces te kunnen ondersteunen.


terug naar begin

Albert Sickler bv


Albert Sickler bv

een sportieve uitdaging

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.