Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŰntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.De Groene Spelen

Auteurs: H. van de Einden en R. Pecht


Waarde van groene spelen
Inhoud
Toepassingen

Wat zijn het?
Groene spelen zijn co÷peratieve spelen. Het zijn speelse bewegingsvormen waarbij winnen en verliezen niet voorkomen. Dit boek is de nieuwste versie. Er is een belangrijke uitbreiding voor de onderbouw in opgenomen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf. Niet het winnen maar het samen speels bewegen staat centraal. Het spel slaagt als iedereen meedoet. En iedereen doet graag mee omdat het beslist leuk is om mee te doen. Het speldoel kan slechts bereikt worden door een gezamenlijke inspanning van alle deelnemers.
Denk als voorbeeld maar eens aan het bol zetten van een parachute.


Waarde van groene spelen
terug naar begin
Met activiteiten als groene spelen kunnen we de spelers leren om medespelers met hun mogelijkheden en beperkingen beter te accepteren. De individuele prestatie wordt ondergeschikt gemaakt aan de bereidheid om samen met andere spelers de activiteit goed uit te voeren. Ideaal voor jong en oud. Vandaar dat in het nieuwe boek ook veel oefeningen zijn opgenomen die voor de leerlingen van de onderbouw interessant zijn.
Niemand wordt uitgesloten. Er is sprake van acceptatie en samenwerking.

Naast acceptatie kan er bij de spelers ook vertrouwen ontstaan, zowel in zichzelf als in de ander. Vertrouwen ontstaat in en door de groep en is bij veel activiteiten een voorwaarde voor succes.
Geen enkele speler hoeft bang te zijn voor falen. Iedereen doet mee omdat het leuk is.Inhoud
terug naar begin
Het boek is uit 5 delen opgebouwd. Ieder spel wordt aan de hand van foto's ge´llustreerd.

 • Inleidingen/ijsbrekers
  het gaat om typische spelen om mee te beginnen en de spelers te doen beseffen wat groene spelen zijn. Bovendien kan men deze vormen gebruiken voor een warming up.
 • Co÷perative activiteiten met grote materialen
  Het gaat hier om spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van touwen, zwart landbouwplastic, dikke matten, grote ballen, enz.
 • Co÷perative activiteiten met kleine materialen.
  Het gaat hier om spelen met hoepels, stokken en ballonnen.
 • Co÷perative varia
  Het gaat hier om spelen waar geen bijzondere materialen voor nodig zijn, zoals "de grote spin", "dubbele kontenklapper", "de Gordiaanse knoop", enz.
 • Groene spelen voor de onderbouw.
  Het gaat om inleidende spelen en spelen met kleine en grote materialen.


Toepassingen
terug naar begin
De groene spelen zijn toepasbaar in veel verschillende situaties. We beperken ons tot het onderwijs.
 • De les bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding
  Het is aantrekkelijk om een les af te sluiten met groene spelen. De les eindigt dan in een feest voor alle leerlingen! Kennis rond groene spelen is voor iedere docent een must.
 • Introductie-activiteiten
  Als onderdeel van introductieactiviteiten bij bijvoorbeeld brugklaskampen. Nieuwe groepen worden speels gevormd.
 • Sportdagen
  Als onderdeel van een sportdag. Ook hier zijn groene spelen ideaal. Ze zijn leeftijdsloos en voor iedereen leuk om te doen.
 • Zelfstandig leren tijdens de les LO
  Vaak nodigen de gekozen spelmaterialen uit tot zelfstandig bedenken van spelltjes (zwart plastic, parachutes, ballonnen).

terug naar begin


Albert Sickler bv

allerlei spelvormen

Rinus Pecht, een van de auteurs

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.