Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.Vaksectie Jan Tinbergen College

De bekende serie mappen


LO I
LO II
VMBO
Voor meer informatie en bestellenDe mappen van de vaksectie Jan Tinbergen College
Bij de uitwerking van het boek Bewegen, gezondheid en samenleving werd samengewerkt met de Vaksectie van het Jan Tinbergen College in Roosendaal. Deze sectie heeft zich in Nederland duidelijk geprofileerd als vaksectie met een enorme drive om vernieuwende invullingen te geven. De werkzaamheden zijn steeds gedocumenteerd in mappen en "de mappen van het Jan Tinbergen College" zijn sindsdien een begrip geworden.

Wat is het algemene kenmerk van deze mappen
Het algemene kenmerk van de mappen is de gedetailleerdheid. Programma's worden "tot op de bodem" uitgewerkt. Dat kan soms aanleiding geven tot kritiek... "als wij dat allemaal zouden doen". Bedenk steeds dat u de mappen als referentie kunt gebruiken en dat u niet gedwongen bent alles 1:1 over te nemen. U mag maar u moet niet. Een ding is zeker. Met deze mappen haalt de sectie een geweldige bron aan inspiratie in huis.


INHOUDSOPGAVE LO I
terug naar begin

De inhoudsopgave bevat de volgende onderdelen:

Voorwoord

Inhoudsopgave

A. Bewegen
1. Studiewijzer spel algemeen

 • Lesinhoud basketbal leerjaar 4
  Lesinhoud basketbal leerjaar 5
  Spelregels basketbal
  Spelregels citybasketbal
 • Lesinhoud softbal leerjaar 4
  Lesinhoud softbal leerjaar 5
  Spelregels softbal
 • Lesinhoud streetsoccer leerjaar 4
  Lesinhoud streetsoccer leerjaar 5
  Spelregels streetsoccer
 • Lesinhoud unihockey leerjaar 5
  Spelregels unihockey
 • Lesinhoud volleybal leerjaar 4
  Lesinhoud volleybal leerjaar 5
  Spelregels volleybal

 • kijkwijzers en normeringen hoogspringen, kogelstoten en 400 mtr

3. Studiewijzer bewegen en muziek

4. Studiewijzer turnen
 • normeringen zwaaien

5. Studiewijzer zelfverdediging (judo)

6. Studiewijzer vrije ruimte algemeen
 • Lesinhoud korfbal
  Spelregels korfbal
 • Lesinhoud rugby
  Spelregels rugby
  Lesinhoud badminton
  Spelregels badminton
 • Lesinhoud klimmen
 • Lesinhoud frisbee
  Spelregels frisbee
 • Lesinhoud inline skaten
  Spelregels inline hockey

B. Bewegen en Regelen
1. Studiewijzer bewegen en regelen
 • Beoordelingsformulier
 • Taakomschrijvingen coach, organisator, scheidsrechter en trainer
 • Voorbeeld ingevuld lesopdrachtformulier
 • Blanco lesopdrachtformulier


C. Bewegen en Gezondheid

1. Studiewijzer praktische opdracht: werkstuk
 • Beoordelingsformulier
2. Studiewijzer handelingsopdracht: lopen en gezondheid
 • Theorie lopen en gezondheid


D. Bewegen en Samenleving

1. Studiewijzer praktische opdracht: werkstuk
 • Beoordelingsformulier
INHOUDSOPAGEVE LO II
terug naar begin

De inhoudsopgave bevat de volgende onderdelen:

Voorwoord

A. Bewegen

1. Studiewijzer spel algemeen
 • Lesinhoud basketbal
  Observatieformulieren basketbal
 • Lesinhoud kastiebal
  Speluitleg en regels kastiebal
 • Lesinhoud softbal
  Observatieformulieren softbal
 • Lesinhoud tafeltennis

2. Studiewijzer atletiek

3. Studiewijzer bewegen en muziek
 • Aanvulling jazzdans
 • Aanvulling stapeldans

Opdracht en analyseformulier stapeldans

4. Studiewijzer turnen
 • Lesinhoud acrogym
 • Lesinhoud zwaaien
 • Lesinhoud turnen

5. Studiewijzer zelfverdediging - boksen

6. Studiewijzer vrije ruimte algemeen
 • Lesinhoud verslaggeving
 • Lesinhoud trapeze
 • Lesinhoud mountainbiken


B. Bewegen en Regelen

1. Studiewijzer bewegen en regelen
 • Taakverdeling en beoordelingsformulieren
  Organiseren sportdag, schooltoernooi, carnavalsactiviteiten

C. Bewegen, Gezondheid en Samenleving

1. Studiewijzer Hoofdstuk 1 - Bewegen en Samenleving

2. Studiewijzer Hoofdstuk 2 en 3 - Bewegen en Gezondheid
 • Verslag Pecht en Boon - Bewegen en gezondheid
 • Beoordelingsformulier Bewegen en gezondheid

3. Studiewijzer Hoofdstuk 4 - Blessures
 • Aanvulling EHBO

4. Studiewijzer Hoofdstuk 5 - De wereld van sport en bewegen
 • Beoordelingsformulier H5

D. Bewegen en Wetenschap (alleen voor VWO)

1. Studiewijzer onderzoek


INHOUDSOPGAVE VMBO
terug naar begin
De inhoudsopgave bevat de volgende onderdelen:
Inhoudopgave - t/m 12 december 2001
 • Examenprogramma
  - Eindtermen LO/K/1, LO/K/2 en LO/K/3
  - Toelichting
 • Afsprakenlijst Lichamelijke Opvoeding
 • Jaarplanning in 5 module: VMBO leerjaar 3 en 4 + Sectiezaken
 • PTA overzicht leerling
 • Cijferlijsten VMBO leerjaar 3 - voorbeeld
 • Vervangende Opdrachten - Blok 1, 2 en 3
 • Spel, LO/K/4
 • Turnen, LO/K5
 • Bewegen en Muziek, LO/K/6
 • Atletiek, LO/K/7
 • Zelfverdediging, LO/K/8 - alleen de eindtermen
 • SportoriŽntatie / Sportkeuze, LO/K/9
 • Praktische Opdracht - METEN = WETEN

Onderstaande onderwerpen worden in januari / februari 2002 afgewerkt:
 • Theorieklapper over praktijkonderdelen
 • Werkstuk leerjaar 4
 • Coopertest
 • Zelfverdediging:
  Leerjaar 3: Stoeispelen naar Judovormen
  Leerjaar 4: Zelfverdediging, preventie
 • Tentamens volgen voor elke tentamenperiode:
  Leerjaar 3: Module 3 en 5
  Leerjaar 4: Module 2 en 4
N.B. Dit is een voorlopige opgave.


Voor meer informatie en bestellen
terug naar begin
De mappen van de vaksectie bevatten zeer veel informatie. Er is zeer veel tijd in het samenstellen van deze mappen gestoken. De mappen zijn specifiek voor vaksecties bedoeld en doorgaans zullen ook alleen vaksecties deze mappen bestellen. Natuurlijk kan het zijn dat u nog over meer informatie wilt beschikken. Soms worden er door de sectie speciale workshops georganiseerd. Tussentijds kunt u natuurlijk ook altijd informatie opvragen. De sectie heeft inmiddels veel ervaring opgebouwd rond het gebruik van de mappen.

U kunt informatie opvragen en/of mappen bestellen via:
Fons Pieper: fonspieper@hotmail.com


terug naar begin

Albert Sickler bv


een sportieve uitdaging

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.