Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler

> Home
> Boeken
        • Bewegen, Samenl.
        • Lich. Opv. VMBO
        • Conditieleer 1
        • Conditieleer 2
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding
        • J. Tinbergen College


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • overige links

> Over deze site
> Meer over ons
> Contact Info.Bewegen, gezondheid en samenleving

Auteurs: K. Boon, R. Pecht, G. Rijper, W. Stegeman


Hoe en waar wordt het boek gebruikt?
Inhoud

Bewegen, gezondheid en samenleving, nu in een nieuwe vorm met volledige uitsplitsing HAVO/VWO
Dit is het boek dat het theoretisch gedeelte van het eindexamen LO II volledig dekt. De commissie die dit examen heeft vastgesteld heeft beslist dat:(citaat) "...het beantwoorden van vragen en thema's uit de domeinen D (Bewegen en gezondheid) en E ( Bewegen en samenleving). Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctiesleutel (gesloten vragen) of een correctievoorschrift (open vragen) waarin mogelijke antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen... (einde citaat)

Die beslissing houdt in dat er een theoretisch gedeelte is waarbij nauwkeurig is beschreven wat de onderwerpen zijn die behandeld moeten worden.

De inhoud is strak opgebouwd aan de hand van de eisen die in het officiŽle programma voor het eindexamen gesteld zijn. Daarbij is de indeling van de commissie, die de eisen heeft opgesteld, aangehouden. Het boek dekt dus het volledig theoretisch gedeelte.

De lessen zijn zo opgesteld dat de leerling de lessen zelfstandig kan doornemen. Aan het einde van iedere les zijn tevens opgaven opgenomen met uitgewerkte antwoorden. Zo kan de leerling het kennisniveau toetsen. Het boek is in nauwe samenwerking met de sectie LO van het Jan Tinbergen College in Rosendaal opgezet (team: M. den Arend, P. van Benthem, F. Pieper en H. Staps). Deze sectie heeft een "klapper" gemaakt met een volledig uitgewerkt programma "LO II".

Naast deze klapper is er een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar met o.a. uitgewerkte proefwerken. In de docentenhandleiding treft u ook meer informatie aan omtrent de klapper van het Jan Tinbergen College.
Het boek is al snel na het verschijnen een standaard geworden.
Met de nieuwe versie is een volldige uitsplitsing tussen HAVO en VWO gemaakt. Het nieuwe boek is wel zonder bezwaar naast het oude boek te gebruiken.
Er is tevens een nieuwe docentenhandleiding op CD-ROM uitgebracht. Speciaal voor de sectie zijn er kennismakingspakketten ( 4 boeken + CD) voor een gereduceerde prijs aanwezig.Hoe en waar wordt het boek gebruikt?
terug naar begin
Het boek is in eerste instantie bedoeld als het boek voor de leerling die opteert voor het eindexamen LO II. Met de docentenhandleiding op CD-ROM wordt de docent volledig ondersteund. Op deze CD treft men o.a. ook video-fragmenten aan. Het is daarmee een docentenhandleding van deze tijd! We bevelen aan ook gebruik te maken van de klapper van het Jan Tinbergen College. Hierin treft men veel praktische informatie aan.
De lessen 1a, 1b, 1c, 2a, 4 en 5 kunnen geheel volgens het principe van zelfwerkzaamheid worden behandeld. Les 2b is een opdracht (nagaan of je wel genoeg beweegt) en les 3a is tevens een opdracht (hoe staat het met je conditie?)
De stof kan eenvoudig ook voor leerlingen worden gebruikt die zich niet voor het examen aanmelden. Er zijn scholen waar het boek standaard in de bovenbouw wordt gebruikt.
Het boek mag zeker niet in de schoolbibliotheek ontbreken.Inhoud
terug naar begin
Het boek is uit 5 delen opgebouwd. De tekst is rijkelijk geÔllustreerd met foto's. De inhoud is strak opgebouwd aan de hand van de eisen die in het officiŽle programma voor het eindexamen gesteld zijn. Daarbij is de indeling van de commissie die de eisen heeft opgesteld aangehouden. Het boek dekt dus het volledig theoretisch gedeelte.

 • Alvorens te beginnen
  In dit gedeelte maken de leerlingen kennis met de opzet van het boek.
 • Les 1a: Samenleving en bewegingscultuur. Een inleiding
  Deze les gaat o.a. over de ontwikkeling van de sport, verschillende perioden (o.a. Middeleeuwen tot ca. 1900).
  Waardering van bepaalde sporten in verschillende culturen. Redenen waarom er een toenemende belangstelling is voor sport en lichamelijk actief zijn.
 • Les 1b: Samenleving en bewegingscultuur; sportdeelname en wat daarmee samenhangt.
  in deze les gaan we in op onderwerpen als: verschijningsvormen van sport, leeftijd, onderscheid meisjes/jongens en vrouwen/mannen.
  Sportparticipatie en sport als persoonlijke uitdaging.
 • Les 1c: Samenleving en bewegingscultuur;politieke, ethische en economische aspecten
  Hier worden onderwerpen behandeld als: sport en politiek, ethische aspecten, levensbeschouwing economische factoren.
 • Les 2a: Bewegen en gezondheid: de betekenis van bewegen
  Met onderwerpen als: gezonde levensstijl, risicofactoren, hart- en vaatziekten, roken en alcohol, cholesterol, overgewicht, eetgedrag, stress en wat gebeurt er als je ouder wordt.
 • Les 2b: Bewegen en gezondheid: beweeg ik wel genoeg?
  In dit hoofdstuk wordt de leerling een spiegel voorgehouden met als belangrijkste vraag "Beweeg ik wel genoeg?"
 • Les 3a: Fitheid testen en trainen: hoe is je conditie en voor welke sport heb je aanleg? Met onderwerpen als "meten is weten", testen uithoudingsvermogen, over- of ondergewicht, een test om na te gaan hoe het met je conditie staat. SportoriŽntatie.
 • Les 3b: Fitheid testen en trainen: een persoonlijk trainingsprogramma
  Het gaat hier om trainings- en oefenprogramma's. Specifieke traininsgvormen, lenigheid, kracht, verloop van de training, opstellen van een programma.
 • Les 4: Blessures:preventie en behandeling
  Met ondewerpen als: sportblessures, interne- en externe oorzaken. Het ICE-principe, basisregels bij het optreden van een blessure, soorten blessures.(voor HAVO)
  Ergonomie (voor VWO)
 • Les 5: De wereld van sport en bewegen
  Met de onderwerpen: de sportwereld, verschillende niveaus, NOC*NSF, overheid, sportorganisaties, betaald of onbetaald, vervolgopleidingen.


terug naar beginAlbert Sickler bv

meten....

sportoriŽntatiemaatschappelijke trends

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.